CHOLUPICE A OKOLÍ

Území dnešní Městské části Praha 12 láká svojí rozmanitostí milovníky přírody a pěší turistiky. Podstatnou část zdejší volné krajiny pokrývají lesy, které patří mezi nejrozsáhlejší v pražské aglomeraci. Od jihu lesní partie plynule navazují na pěknou přírodu vltavského údolí. Většina volného prostoru spadá plošně pod zákonem vyhlášený přírodní park Modřanská rokle – Cholupice. Sem patří především čtyři zvláště chráněná území – Modřanská rokle, V Hrobech, Cholupická bažantnice a Točná-Šance.

CHOLUPICE – ZAJÍMAVOSTI, HISTORIE

Cholupice původně Cholpice jsou poprvé doloženy již v roce 1300. Během několika staletí se tu vystřídala řada majitelů. Od konce 16. století patřily břežanskému panství. Od roku 1850 až do roku 1974 byly samostatnou obcí. V roce 1974 byly připojeny k Praze. Cholupice jsou známy především významnou archeologickou lokalitou Závist. Od 2. století tu byla zřejmě největší keltská pevnost v Čechách.

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI OKOLÍ

Přírodní park Modřanská rokle – Cholupice

Území přírodního parku se nachází v prostoru obcí Modřany, Komořany, Písnice, Cholupice a Točná. Jádrem tohoto přírodního parku je rozlehlá přírodní památka Modřanská rokle, která představuje geomorfologicky pozoruhodný útvar a zároveň vynikající a velmi oblíbený rekreační areál. Jádro přírodního parku představuje typickou kulturní středočeskou krajinu s poli, drobnějšími lesíky, rybníčky a dosud poměrně zachovalými vesnicemi. Okrajové části jsou pak tvořeny zalesněnými strmými svahy a roklemi (Modřanská rokle, Břežanské údolí, Komořanská rokle). V oblasti se nalézá velké množství pramenů a studánek. Oblast Modřanské rokle se rozprostírá na ploše 134 ha.

Cholupická bažantnice

Jeden kilometr jihovýchodně od obce Cholupice – má svůj historický původ u pražského arcibiskupství, kdysi bývala součástí zdejší honitby. Dnes už sice původním účelům neslouží, ale je velmi důležitým prvkem modřanské i celopražské přírody, jakýmsi přežívajícím zeleným ostrovem o rozloze 16 ha. V bažantnici je možné vidět zbytky přirozeného porostu lužního lesa a habrové doubravy.

Točná-Šance

Perlou přírody Prahy 12 je rozlohou největší chráněný celek Točná-Šance, území velmi bohaté na různé druhy rostlin a živočichů. Na tzv. Sluneční stráni se daří botanicky velmi zajímavé teplomilné vegetaci. Ve vlhčích partiích přibývá druhů dřevin a bylin i rozmanitosti fauny. Žijí tu kunovité šelmy, lišky, stádo srnčí zvěře. Ptačí říše je v lokalitě zastoupena asi šedesáti druhy, z nichž některé patří mezi velmi vzácné.

Další přírodovědně a historicky zajímavá místa:

Komořanská rokle, vlhké louky U Safiny, remíz K Vrtilce, Vrtilka, vlhké louky u Cholupic, boží muka v Písnici, hradiště Šance, historické jádro Písnice s vodním mlýnem a několika usedlostmi, Cholupický dvůr, zvonička v Točné.

TURISTIKA A CYKLOSTEZKY

Turistické značky jsou soustředěny v okolí Točné a Komořan (červená značka z Točné do Komořan, žlutá z Točné přes Šance na Závist, zelená z Komořan Komořanskou roklí přes Točnou do Břežanského údolí, žlutá z Komořan na Beránek). Díky řadě polních a lesních cest je však dobře průchozí celé území přírodního parku. Jako jednoznačně nejpřitažlivější turistický cíl lze označit vrch Šance s Keltskou naučnou stezkou. Druhá naučná stezka v oblasti vede dolní částí Modřanského údolí. Mnohem hezčí je však horní část tohoto údolí od retenční nádrže směrem k Písnici a Cholupicím. Mnoho zajímavých míst lze najít též v lesích a roklích, spadajících směrem ke Komořanům. Všechny vsi přírodního parku jsou napojeny na autobusy městské hromadné dopravy, po severní hraně Modřanské rokle jede též tramvaj. Přímo Cholupicemi prochází několik cyklostezek.