Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas společnosti Expandor, a.s., se sídlem Podchýšská 13, 143 00 Praha 4 – Cholupice, IČO: 24659304, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 16113/MSPH (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefoní číslo
Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel marketingové účely. Údaje budou správcem zpracovány po dobu 2 let.
S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na adresu: ivana.blahosova@gmail.com, nebo dopisu na adresu: Expandor, a.s., Vídeňská 619, Praha 4, PSČ 14800.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Marek liška, IČO: 72870851, 33808 Drahoňův Újezd 15.

  Dle GDPR máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování