PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

BUDOVA A

Půdorys

1. NP

Půdorys

2. NP

Půdorys

3. NP

BUDOVA B

Půdorys

1. NP

bude doplněno později

Půdorys

2. NP

bude doplněno později